Doina Onisei

Titlu: Aspecte etiopatogenice ale bolii parodontale

Factorii etiologici ai bolii parodontale sunt acei factori care produc, modifică sau contribuie la apariţia şi dezvoltarea distrucţiei parodontale. Conceptul etiologic este important deoarece atât profilaxia bolilor parodontale cât şi tratamentul acestora se bazează pe cunoaşterea interrelaţiei între factorii etiologici şi patogeneza bolilor parodontale. Profilaxia, care reprezintă cheia profesiunii medicale, poate fi efectuată corect numai identificând cauzele bolii şi apoi eliminându-le sau controlându-le.

Factorul primar în etiologia afecţiunilor inflamatorii ale parodonţiului marginal îl constituie acumularea şi maturarea biofilmului plăcii bacteriene pe dinţi, în apropierea marginii gingivale şi/sau la nivelul şanţului gingival sau pungii.

Răspunsul parodontal faţă de agresiunea plăcii este influenţat şi de alţi factori locali, imuni şi sistemici. În starea de sănătate parodontală există un echilibru între patogenitatea cantităţilor mici de placă de la nivelul dinţilor şi rezistenţa naturală a gazdei. Gingivita şi parodontita apar când există un dezechilibru între efectul patologic al microorganismelor şi mecanismele de apărare ale organismului (mecanisme locale, imunologice şi sistemice).

De cele mai multe ori dezechilibrul este dat de creşterea numărului sau modificarea tipurilor microorganismelor, dar pot apare şi perturbări ale mecanismelor de apărare ale gazdei care dezechilibrează balanţa, permiţând apariţia modificărilor patologice, în prezenţa unor modificări minime ale biofilmului.

Factorii locali şi sistemici incriminaţi în boala parodontală sunt corelaţi strâns între ei, deoarece numai împreună joacă un rol esenţial în etiopatogenia afecţiunilor parodontale.

Modificările morfologice şi funcţionale care apar în cadrul inflamaţiei parodontale au fost investigate pe câini beagle şi om. Secvenţele patogenice ale inflamaţiei parodontale au fost delimitate în următoarele stadii:

  • leziunea iniţială
  • leziunea precoce
  • leziunea stabilizată
  • leziunea avansată