Petrovici Lavinia

Titlu: Proteza totala – tehnologie alternativă de realizare prin tehnica CAD/CAM

Scopul principal al acestei lucrări este de a prezenta un caz clinic de edentat total bimaxilar, reabilitat cu proteze totale realizate atât tradițional cât și urmând fluxul digital. Materialele utilizate sunt polimeri care se comportă diferit intra-oral datorită procedeului tehnologic utilizat: termopolimerizarea (în cazul protezelor tradiționale) și frezarea polimerilor (în cazul celor realizate digital). După prezentarea celor două protocoale tehnologice, respectiv după inserția în cavitatea bucală a protezelor, s-a completat un chestionar cu întrebări ce au evaluat retenția, finisarea, estetica, fonația, stabilitatea și eficiența masticatorie a celor două tipuri de proteze. În uma chestionarului completat de medic, tehnician și pacient din punct de vedere a calității protezele realizate prin procedeul CAD-CAM au fost ușor peste cele realizate tradițional, iar estetic ambele proteze au fost cotate ca bune si excelente în proporții egale. Pentru factorul timp, desigur metoda tradițională este mult mai cronofagă. Protezele digitale sunt concepute pentru a fi extrem de personalizate și adaptabile. Sistemele computerizate permit ajustarea fină a mișcărilor și setărilor protezei în funcție de nevoile și preferințele individuale ale utilizatorului. Această adaptabilitate îmbunătățește confortul și performanța protezei și permite pacientului să se adapteze mai ușor la aceasta. Deși se dorește digitalizarea acestui protocol de realizare a protezelor totale, imposibilitatea amprentării digitale a mucoasei orale cu reprezentarea tuturor proprietătilor sale, ne împiedica sa numim acest procedeu full digital.